כמה כתבים וסרטונים של דורין אלן-בל-דותן

Thursday, August 10, 2017

ב"ה
על כל סטודנט למשפטים לאמץ לו  דמות מבין שופטי ישראל ולאמר בלבו: עד כמה שאוכל אדמה לו
!ככתוב: חזק ואמץ