כמה כתבים וסרטונים של דורין אלן-בל-דותן

Thursday, August 10, 2017

ב"ה

השופט = 400 = הנשמה
השופט הוא הנשמה של העם. על השופטים לדעת זאת ולזכור זאת תמיד שיראת השמים תהיה עליהם