כמה כתבים וסרטונים של דורין אלן-בל-דותן

Thursday, August 10, 2017

ב"ה

 = יהושפט = 410 = ת"י = ית
 שופט באהבה = קדוש = דרור