כמה כתבים וסרטונים של דורין אלן-בל-דותן

Monday, August 14, 2017An Eye for an Eye a Tooth for a Tooth

An Eye for an eye a Tooth for a tooth means that the part of our mortal body we dedicate to the building of a city of Peace will be rewarded with an eternal Member in kind.

Thursday, August 10, 2017

ב"ה

הויה אלהים שופט = 1067 = 68
 כל חי = בניו =

ב"ה

אלהים שופט = 1041 = 42 = לבי
 בלהה = יוכבד =

ב"ה

 = יהושפט = 410 = ת"י = ית
 שופט באהבה = קדוש = דרור

ב"ה
על כל סטודנט למשפטים לאמץ לו  דמות מבין שופטי ישראל ולאמר בלבו: עד כמה שאוכל אדמה לו
!ככתוב: חזק ואמץ

ב"ה

השופט = 400 = הנשמה
השופט הוא הנשמה של העם. על השופטים לדעת זאת ולזכור זאת תמיד שיראת השמים תהיה עליהם

ב"ה

השופט = 400 = הנשמה
השופט הוא הנשמה של העם. על השופטים לדעת זאת ולזכור זאת תמיד שיראת השמים תהיה עליהם

ב"ה

השופט = פה ושט 
שופט הוא פה וושט האלהים  
!על השופטים לזכור זאת תמיד

ב"ה

יהושע בן נון, עתניאל בן קנז, שמשון בן מנוח, דבורה הנביאה - אלה שופטינו לעד ועל כל שופט להדמות להם


Wednesday, August 09, 2017

אוי לחברה בה יש אפילו נאשם אחד יותר צדיק ומוסרי משופט יחיד

זכות יסודית של כל נאשם היא להשפט ע"י 
הגדולים ממנו מוסרית


It is a basic Human right of any Accused to be tried by their moral superiors.

No one should ever be both the Accused and the most moral person in a Court.

על כל שופט בישראל להיות אמיץ כיהושע בן נון וכדבורה הנביאה. על שופט להיות לוחם צדק ללא חת או מורא


על שופטי מדינת ישראל לאמץ את דמות כבוד השופט לואיס ברנדייס כמופת עבורם

מי החליט כי די בכך כי שופט פקח? על שופט להיות ענק מוסרי. ענק מוסרי בהכרח גם פקח - אבל לא ההפך

לא די בכך כי שופט בקיא בחקי המדינה. שופט חייב להיות גאון מוסרי ולוחם מיומן למען הצדק


על מוריהם לצרוף ולרקע את אופי השמפטנים עד שהם חזקים כברזל, בל יושחתו כזהב


To be a Judge in Israel one must be a fearless and brave Warrior for Justice like Yehoshua bin Nun and Devorah.


Evil is often the impact of the morally ordinary vested with extraordinary power.


A Judge's character must be smelted and tempered and found to be as strong as wrought iron, as incorruptible as gold.

A judge cannot be made of flimsy fiber. 
A Judge must be trained, tested and found true to withstand the rigor of Moral War.

Tuesday, August 08, 2017


B"H

THE TEMPLE IS COMPLETED

Thank God, we were successful. I have, with HaShem's help, written the basic understandings, and proofs, of what we have accomplished on my Facebook page in Hebrew.
The combined and coordinated efforts of all of those who donated to the building of a World of Joy and Peace, of Security and Opportunity, of Health and Abundance, of all Good wherein Love may be fully expressed and grow infinitely have culminated.

All of the time frames in which all of these efforts were, are, and will be invested have converged into One Day which is never ending Shabbaton and Jubilee.

We will not see a stone building arising out of nowhere or dropping from the Heavens.

We will see a Confluence of Time that is Shabbat Shabbaton and Jubilee never-ending.

We are going to observe marked and impressive changes in the behavior of the astronomical bodies and we will see their orbits align correctly. We are already observing this. The changes will grow ever more astounding.

We are going to see Heaven and Earth mirroring one another and we will see Time frames mirroring one another and we will see the fulfillment of efforts that were not completed in their times completed in others.

We will see marked changed in the behavior of matter on Earth. Matter itself will become expressions of the greatest Wisdom and it will not allow itself to be used as a platform or instrument of evil.

We will see these changes gradually, but not too gradually to go unnoticed or to seem ordinary. They are already fully in place, but we will perceive and understand them gradually in order to be able to fully comprehend what we are seeing and savor the Sights, Sound, Flavors, Scents and Feelings of the Wisdom and be fully satisfied in every time by the Wisdom.

We won. We have proven ourselves worthy of the Good and receiving the Good. Let us Bless and thank God for the endless abundance of the Creation, all that is therein – and Enjoy to satiation forever.
Sunday, August 06, 2017TRAUMA IN THE COURT

When, in the course of my being cross-examined in court on August 3, 2017, for the high crime and unforgivable misdemeanor of insulting a Social Worker, a crime for which the State of Israel is convinced one should serve time in jail (Wait until you see what that "crime" actually entails. You'll get a bang out of reading it if you either enjoy sick humor or are outraged by Human Rights abuses) ; I was describing the process of Children being taken in the night by Social Workers with Police Officers in force, I said that that is, in itself, more than enough of a trauma for Children to undergo; without having to suffer the pain of additional cruelty on the part of some Social Workers for their personal dubious pleasure
.

I said trauma. The court heard drama.

Is the level of empathy of the court eminently clear?Israeli State Prosecutor Assures Court:
WE'RE WORKING ASSIDUOUSLY ON CLEANING UP THE INTERNET


In the course of the proceedings against me, the Prosecutor assured the court that the special cyber unit that works within the Office of the Israeli State Prosecutor was working tirelessly to "clean up the internet" of publication that expose corruption in the Israeli System, including that of Social Services, which has been reported to regularly engage in Child Trafficking not only by victims of the trafficking but by personages no less that the Most Honorable (Retired) Judge Chana ben Ami, who was a District Court Judge in Jerusalem before founding the Family Court and by Yosef Silman, former Head of the Office of Social Affairs and Social Services in Israel.

In her summation statement, the Prosecution mentioned most pointedly that the Israeli State Prosecutor's Office are deeply troubled by Reports of Corruption and Abuse in Israel issuing from sources outside of the country and outside of their current legal reach – but they are working hard at solving that problem.