כמה כתבים וסרטונים של דורין אלן-בל-דותן

Monday, September 18, 2017ב"ה
האוהבת את כל הבריות בכל הלב זהה להויה

ראש השנה = 861 = בית המקדש = המקדש בתי = נראים

כל הצדיקים נראים = 1730 = 731 = עלץ הכהן
 קרן הכהן =

 = בית המקדש בנוי = 929 = ברית חדשה = שם חגיגה
 עולם צדק חגיגה

זאת הברית החדשה האמתית

העבודה בבית המקדש = 955 = הנץ = השמים
 המכפרים =

המכפרים בארץ = 2058 = 60 = שש האמהות אתם
= הנה = עולם שמחה = 1059 = 60 = עולם גשמי
 השמים בארץ

אחות הגוים = 1039 = 40 = אבותיכם = כתר אבותי
 משפטים = גואל = גו אל =

כ = 20 = אחוה = חזה = חוגג = בעל שם טוב
= 1019 = 20 = קרן חוה = עלץ חוה = עלץ עולם חדש
= 2018 = 20 = העתיק הקדוש ישב עולם
 העתיק הקדוש עולם חדש =

לאה ורחל = 280 = ר"פ = עיר

כפר = 300 = ש = לאה ורחל אחוה

 = סולח = 104 = קד = קד = נחמו
= בארץ = 1103 = 104 = לעד = בן ישעיהו
 שבת ישעיהו = ישעיהו ברך =

סולחים = 714 = דין = שחרור = עולם הבא
 יודעים דוד =

הסולחים = 719 = הדין = השחרור = העולם הבא
 אהב העולם = היודעים דוד =

זכרון = 933 = בראשית אחוה = אחוה אהבת שרה
= אחוה זאת הלכה למעשה = אחוה זאת החוקים עליונים
 1932 = 933 =

הזכרון = 938 = בראשית האחוה = חלץ = בשלום

מצוה גדולה לאהוב את הגוים

הגוים = 624 = ידים = אוהבים = אדם חוה

ביום הזכרון אנו זוכרים כל כל יום יום הכפורים

יום הכפורים = 1537 = 538 = אשר הלב = עלץ אצילות
 עלץ לב שרה = עלץ אשר לאה =

ברכות = 628 = חיים = חכם איש ואיש

לאהב כל איש ואיש - גם הגוים!

שנה = 355 = כל כפרה = מחשבה = המשבח

טובה = 22 = הזהה

האוהב את כל הבריות בכל הלב זהה להויה! דעו זאת


Sunday, September 17, 2017


Lori Shem-Tov, Moti Leybel, Zvi Zer - political prisoners in Israel


The knowledge of the detention and torture of Human Rights Activists who fought against Human Trafficking by the state that presumes to call itself Israel is travelling all over the world.One of the detainees, Lori Shem Tov, had her Children stolen by the state. She wasn't allowed visitation rights because she protested. Now she's being held in solitary in Teveh Nirtza, the only jail for women known to be the worst jail in Israel. It is a maximum security prison for all female prisoners.

Wednesday, September 13, 2017

Lori Shem-Tov, Moti Leybel, Zvi Zer - political prisoners in Israel

Lori Shem-Tov, Moti Leybel, Zvi Zer are activists, who protested judicial corruption, in particular in relationship to taking children from their parents in the family courts. They are detained since late February 2017, and conduct of the justice system in retaliation against them produces unique evidence of corruption of the justice system.

פרשת הבלוגרים: היום ה- 195 למעצר

 
בתאריך 10.09.2017 הייום ה- 195 למעצר הבלוגרים ומשפטם טרם החל, התקיים דיון במשפט העיקרה בפני כבוד השופט בני שגיא. הנאשמים הוכנסו לאולם המשפט כשהם אזוקים ברגליהם, מה שהקשה עליהם פיסית ונפשית להגן על עצמם. השופט בני שגיא הורה להסיר את האזיקים מרגליהם. מדובר בהתנהלות מכוונת 
 

Monday, September 11, 2017

ב"ה

הפחד כרגש נעים מאד

הפחד הוא רגש עז ביותר. אך, רובנו איננו חווים אותו כנעים. אם נבין את הַמֻּנָּחִים 'פחד', 'רגש' ו'ע
ז' אחרת, נראה כי אנחנו חשים בפחד כאשר אנחנו מתקרבים אל הקדושה העליונה.

ההגעה אל הבנה עמוקה של המֻנחים בעברית היא נחמה ומנחה גדולה. אנחנו עושים זאת על-ידי התבוננות בערכים של האותיות והמנחים בלשון העברית.

בכל מקום חלופים הבאים בו כתובה אות סופית, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

המנחים = 713 = נחמה עליך = כל הכוכבים = שבתאי
= שבת חג = הימים גילה = אם כל הבנה = אם כל בני

רגש = 503 = גרש = בראש = באשר

עלינו להבין את המֻנח רגש כ'באשר' ו-'בראש'. היודע כי רגש = גרש = באשר, יבין את הגרוש מגן עדן כ-רגוש מגן עדן.

עלינו לדעת כי כל חויה היא חגיגה.

חויה = 29 = חגיגה = הוה אהבה

נעים = 730 = הכהן

אמרנו כי פחד הוא רגש עז. מהו עז?

עז =77 = מלאו = מזל = החסד
= כל כהני השלום = 1076 = 77
= לפני אהרן

רגש עז = 580 = פרש = שפר = שערי
= האשר בחסד = האשר עד
= כל כהני השלום באשר = 1579 = 580
= אשר עדה = ראש עדה

רגש עז הוא החסד באשר והאשר עד. אנחנו מתחילים להבין מהי שמיעת קול הַשּ
‍ֹׁפָר לפני תחית המתים.

מהו פחד?

המתבונן במנח פחד ישים לב כי המלה אחד כתובה בו. הגימטריה של המלה אחד היא 13. אחד = אהבה

פחד = 92 = 13 + 79 = דעה אהבה
= האהבה עד = האחד עד
= חי עד  = ההוה עד = האחד מתגלם
= 1091 = 92 = כל לבי = נהיה יחד

אנחנו כבר מצאנו את האהבה בפחד ואהבה היא רגש נעים עד מאד!

עתה ראינו כי אנחנו מרגישים פחד כאשר מתקרבים למודעות של האמת כי אנחנו חיים לעד.

הבה נתבונן עוד במנח פחד. פחד הוא יראה. מהי יראה?

יראה = 216 = ראיה = דברי

כאשר מתקרבים אל דברי ה', אנחנו מרגישים יראה כי אנו מתקרבים לראיַת הקול. אם לא נהיה מודעים כי כל פחד נובע מהתקרבות אל הקדושה, נסבול מהרגשת הפחד – וחבל כי דבר נפלא קורה כאשר אנחנו מרגישים פחד.

פחד = 92 = כחסד = היה חסד = חזה חסד
= חוגג חסד = כנסת ישראל חגגו = 1091
= 92 = כנסת ישראל אחוה
= חזה כנסת ישראל
= את הכהנים = את רעיתי
= משא גיא החזיון = חוה חכמה
= הוגה חכמה = התגשמות שלום = 2090
= 92

לעתים קרובות הפחד מורה על נזק העלול לקרות בדמיוננו. מהו נזק בעצם?

נזק = 157 = קנז = ירושלים = 1156 = 157
= נקבה = כל הארץ = עין השמאל

אם נבין כי אנחנו מתקרבים אל ירושלים, נשמח בששון במקום להרגיש פחד כפי שהכרנו אותו לפני שהבנו מהו פחד באמת.

הפחד העז ביותר הוא הפחד מפני הַמָּוֶת.

מהו מות?

מות = 446 = האמת = היה בקדש הקדשים
= 1445 = 446 = חזה בקדש הקדשים
= חוגג בקדש הקדשים = אחוה בקדש הקדשים

המות = 451 = אמתי = להיות

מות הוא האמת הסופית, המרבית, העליונה ביותר. כאשר אנחנו מתקרבים אל הרמות הכי גבוהות של קדושה ואמת אלקית, אנחנו מרגישים פחד מות. אם נבין נכונה כי אנו חווים דבר אדיר, נחווה את החויה של חגיגה ממש.

הפחד = 97 = אלינו = אלוני = אמנו

פחד יצחק הוא החויה של ראית פני שרה אמנו.

פחד יצחק = 300 = ש = כפר = יצר
= מסר = מכל דור = שלום המשיח

ב"ה

אש

אש = 301 = קרא = צורה = רוצה
= העתיק הקדוש יצר = 1300 = 301
= העתיק הקדוש כפר = העתיק הקדוש מסר
= קרן מכל דור = שלומים בקרבי  = שדי שלומים
= כל כח הבריאה = כל הבריאה יחוד = כל הבריאה חיי