כמה כתבים וסרטונים של דורין אלן-בל-דותן

Tuesday, June 19, 2018


ב"ה

כדי לחזור לארץ ישראל מבבל אנחנו צריכים להנות יותר מהנאמנות הפשוטה לה' מהפלפול


Monday, June 18, 2018

Christianity and Islam are God's Confrontation of the Rabbis with their Own Heresy Taken to its Logical Conclusions

The Rabbis could have easily shut the Christians mouths in its inception were they willing to give up their own lies.
The Prophetic, not the rabbinic, tradition shuts Christianity's lies down easily.
But the rabbis would not give up Babylon.
So, God gave them Islam as a two-fer. Hopefully, the added pressure would drive the rabbis inward to seek the truth. But no...
It is precisely because the rabbis had minimized, and even outright rejected the teachings of the very Prophets who served as models and bases for the Yeshua figure and could not see the truth of those same narratives relayed correctly, because they were too busy with the Talmud that they could not roundly and quickly put the lie to Christianity.
Who better to defeat the claims of Christianity than the Prophets Yishayahu, Yirmiyah and Yechezkel themselves who are the real item? But one has to walk in their footsteps and be attached to them Body and Soul to do so. One has to know them intimately and learn Torah as they do in order to recognize the sham. One has to be their loyal Son or Daughter to know their Hearts.
Christians and later Muslims confronted the rabbis with their own BS in a magnifying mirror. But the rabbis still could not give up their heresies. They had caked the mud of Babylon on thick and baked it on and could not longer crack through it. Neither did they really want to.
Had the rabbis been willing to be Torah-true and really real, the Christians and Muslims would have surrendered in Peace and accepted the Truth willingly.
It's like in any relationship. I can't ask you to knock of your BS and drop your mask, if I'm not willing to do the same.

Here's a perfect and simple example. Yeshua is quoted as saying "I am Alpha and Omega" in the Book of Revelation.

What you don't know is, that the Gematria of the Prophet Yishayahu's Name is aleph [alpha] tav [the last letter of the Hebrew alphabet, which is omega in Greek]. You can hear how close Yishayahu is to Yeshua. The Name Yishayahu contains Yeshua. Yeshua was modelled after passages in Yishayahu and the name was shortened so that the identity would not be immediately apparent.

ישעיהו = 401 = את

You do not know the the beginning, Bereisheet, is Feminine too.
And 'the end', HaTachlit, is too.

Now the Hebrew word את, a number of things at once. It is a word that means with. It is a word that relates to an object. And it is the work At, which mean You in the Feminine Singular in Hebrew.
In all places in which the Gematria of the Name Yishayahu appears, Israel is being addressed in the Feminine Singular.
The rabbis did everything they could to cover the Feminine in Torah.
They even made Yeshuah into a masculine concept.

ישועה = 391 = פה אשה

They did not teach that Torah is You [At] are Pregnant.
They did not teach that the Name Elohim is equal to the word מדברת, which means speaks in the Feminine singular. So everywhere we see the Name of God and Elohim after it, Torah is saying that God is speaking in the Feminine singular. That and more. The Name Elohim is equal to the expression the Jewish Woman who is Mother.

אלהים = 646 = מדברת = אם היהודיה = כתר הויה

The rabbis were so insistent upon their Babylon and their male supremacy and the shutting down of the true Prophetic Tradition, which is Feminine, that they allowed Christianity to continue without the lie being put to it once and for all - because putting the lie to Christianity necessitates putting the lie to the rabbis interpretations.

חכמה = 73 = נביאי = הנביאה

נבואה = 69 = אבינו = הוא בנה = הדס = דינה
= בת תורה כלה = 1068 = 69

It was all written in Greek so as to hide the Hebrew underpinnings and make them inaccessible. The rabbis also intentionally and unintentionally rendered words incorrectly. Having rejected the Prophetic Tradition, they could no longer attain GodConsciousness and were dependent upon their memories of what they had heard from former generations. They themselves no longer had direct experience of being in a Prophetic state of consciousness.
From there, the mangled Greek was translated into Latin, then German, then English.
And Christians think that the King James version is definitive!
It's pulp fiction in 4th generation translation.
Even that which is true in the Christian bible, as there is truth in it because some key truths were coded into it to be kept separate from the Talmud, has been so damped down, it is like hearing through a wall and seeing through four curtains.

Friday, June 15, 2018

Earth is Neither Spherical Nor Flat


Thursday, June 14, 2018

Welcome to the New World Order

 

Wednesday, June 13, 2018

ב"ה

תקון התלמוד

מולדת = תלמוד = 480 = פת = קרקעי = עתי
=  כלנו יחד באהלינו במדבר = כח אמהות = יחוד אמהות

זאת הבעיה עם התלמוד הבבלי. הרבנים נסו לגנוב את כח האמהות ונסו להשתמש בו. אך, הם אינם יכולים, כי הם גברים.

אַתָּה תִּהְיֶה עַל בֵּיתִי וְעַל פִּיךָ יִשַּׁק כָּל עַמִּי רַק הַכִּסֵּא אֶגְדַּל מִמֶּךָּ. בראשית מא : מ

מה הכסא?

כסא = 81 = אנכי = טבע = מועצת חכמות = 1080 = 81
 = מועצת אמהות יחד = קבוץ כנסת ישראל = 2079 = 81

הכסא = 86 = אלהימ = הטבע = מועצת החכמות
 = מועצת האמהות יחד 1085 = 86 = פה העתיק הקדוש
=יד כנסת ישראל =אגוד כנסת ישראל = אמך דמך

אם יוסף לא היה יכול להגיע לרמת האמהות, הרבנים כן יכולים???

תלמוד תורה = 1091 = 92 = פחד = תורה כח אמהות = את הרה כח אמהות

לכן, בבל חיבת ליפול. לא נכנסים לאהל שרה עם בוץ בבל על הנעלים.

השליטה על כל התבל שוב בידי אמהות ישראל - כרצון ה' יתברך.

בידי = 26 = הויה

בידי אמהות ישראל = 1019 = 20 = קרן חוה = אחוה
= חזה = בעל שם טובThursday, June 07, 2018

UK Column News - 6th June 2018 EXCERPT - ITNJ CommissionWednesday, June 06, 2018

ב"ה

מספיק סימנים?

החתם = 1013 = 14 = דוד
= על שם אחד

חותם = 1014 = 15 = י-ה
 = דוד תם = על שם דוד

אמת = 441 = מישעיהו
= את תורת היחוד = 1440 = 441
=  את לי = משפט כל ספרי תורה

הויה = 26 = בידי = הוא דוד
=  הוא אגוד

התורה חתומה ביד הויה = 1117 = חקי

חקי הטבע = 204 = צדיק = צו חק
=  הכסא התורה חתומה ביד הויה
= 1203 = 204 = אברא = ברא תם
=  התורה חתומה ביד מועצת החכמות הויה
= 2202 = 204 = בעל ארץ = נצחנו
=  נצח כלו = נצח להויה

כל החתומים = 1119 = 120 = עמי
=  עמוד = עומד = מועד = אליהו הנביא
 =  כלב הבונה = ישעיהו בן אמוץ הנביא
= 2118 = 118 =  חקי אתם

אין סוף = 1577 = 578
= אשתי שמות כל החתומים
= 2576 = 577 =  אדון שמות כל החתומים

כל הארץ = 1156 = 157 = נקבה
= ירושלים

כל הארץ בידינו = 1238 = 239
= עלץ רחל = קרן רחל = על שם רחל

חדוש מלכות = 814 = צדיקים

חדוש המלכות = 819 = הצדיקים

חדוש מלכות דוד = 828 = האותיות
= האבירים = גוף חוה = גוף עולם חדש
= 1827 = 828

חדוש מלכות דוד בכל התבל = 1317
= 318 =  חדוש

מספיק סימנים?


ב"ה

הקמת כסא דוד בארץ

כסא = 81 = אנכי = טבע = קבוץ כנסת ישראל =
= 2079 = מועצת חכמות = 1080 = 81
= מלך מלכות דוד = מלכות דוד לי לך

הכסא = 86 = מוצעת החכמות = 1085 = 86
= פה העתיק הקדוש

מלך = 570 = לי לך = ימי מלכות דוד
= הנה מלכות דוד = מלכות דוד עולם שמחה
= 1569 = 570 = מלכות דוד עולם גשמי
= אשר אבינו = אבינו המלכות = על קרקע
= קרקע המלכה = עת המלכה

ימי דוד = 74 = עד

ימי דוד עד = עד עד = 148 = נצח

מלכות דוד בארץ = 1613 = 614 = בברית
= חרות = דוד שש

דוד = 14 = יד = אוהב = אהוב
= אגוד = בת תורה = 1013 = 14
= את הרה בת = המלכות בשרי = הגו


כסא דוד = 95 = דניאל = נולדה = ידועה
= המוליד


שלמה = 375 = אנשי דוד = אגוד אנשי
= אני שדי = אנו כל בית ישראל שדי
= 1374 = 375


דוד בהוה = 32 = דוד חי = יחיד = לב

דוד ושלמה = 395 = נשמה = כל הספר
= מהעפר


מלכות דוד = 510 = ריש = י ישר = ירש = שיר


חושבת = 716 = יקום = קיום = בן דוד


יושבת על = 818 = המלכה יושבת = תחית


יושבת על כסא דוד = 913 = בראשית = שם אחד
= מתגלמת = זאת שרה = זאת הלכה למעשה


המלכה יושבת על כסא דוד = 1013 = 14 = דוד

הקמת כסא דוד = 640 = מ"ם = שמש = היהודים
= עיניך = פניך
= קהל שרה = גופי אהל שרה
= גופי ישראל = גופי הממלכות

הקמת כסא דוד בארץ = 1743 = 744 = שמש בארץ
= היהודים בארץ = דוד לן

הויה הקים = 741 = אמן = אלין

כסא דוד בארץ = 1198 = 199 = הצדק

הויה הקים כסא דוד בארץ = 1939 = 940 = מצרים
= הברית החדשה העתיק הקדוש = בלב אהרן