כמה כתבים וסרטונים של דורין אלן-בל-דותן

Thursday, August 10, 2017

ב"ה

יהושע בן נון, עתניאל בן קנז, שמשון בן מנוח, דבורה הנביאה - אלה שופטינו לעד ועל כל שופט להדמות להם