כמה כתבים וסרטונים של דורין אלן-בל-דותן

Wednesday, August 09, 2017

אוי לחברה בה יש אפילו נאשם אחד יותר צדיק ומוסרי משופט יחיד