כמה כתבים וסרטונים של דורין אלן-בל-דותן

Thursday, August 10, 2017

ב"ה

השופט = פה ושט 
שופט הוא פה וושט האלהים  
!על השופטים לזכור זאת תמיד