כמה כתבים וסרטונים של דורין אלן-בל-דותן

Wednesday, August 09, 2017


A Judge's character must be smelted and tempered and found to be as strong as wrought iron, as incorruptible as gold.