כמה כתבים וסרטונים של דורין אלן-בל-דותן

Wednesday, August 09, 2017

A judge cannot be made of flimsy fiber. 
A Judge must be trained, tested and found true to withstand the rigor of Moral War.