כמה כתבים וסרטונים של דורין אלן-בל-דותן

Wednesday, August 09, 2017

Evil is often the impact of the morally ordinary vested with extraordinary power.