כמה כתבים וסרטונים של דורין אלן-בל-דותן

Wednesday, August 09, 2017

No one should ever be both the Accused and the most moral person in a Court.