כמה כתבים וסרטונים של דורין אלן-בל-דותן

Wednesday, August 09, 2017

על מוריהם לצרוף ולרקע את אופי השמפטנים עד שהם חזקים כברזל, בל יושחתו כזהב