כמה כתבים וסרטונים של דורין אלן-בל-דותן

Thursday, August 10, 2017

ב"ה

הויה אלהים שופט = 1067 = 68
 כל חי = בניו =